Fonder

Är man inte så väldigt insatt och kanske inte heller har varken tid eller ork att sätta sig in i aktiedjungeln är ett bra tips att satsa på fonder av olika slag. Fonder kan liknas vid en slags aktieportfölj som innehåller en rad olika aktier och som sköts av någon typ av förvaltare, ofta en bank eller liknande. När man investerar i en fond köper man ett visst antal andelar i fonden.

226867-calculation

Vanligt är att fonder har olika inriktningar ofta med fokus på olika marknader, som till exempel Sverigefonder, som fokuserar på svenska aktier, Amerikafonden med i huvudsak aktier i USA, Rysslandsfonden med ryska aktier och så vidare. Fonder betecknas dessutom ofta som högrisk- eller lågriskfonder, vilket kan vara bra att ha koll på innan man köper fondandelar.

Fonder med hög risk är ofta de som ger bäst avkastning på kort sikt, dock kan det också gå åt andra hållet. Är man intresserad av att få sina pengar att växa på lång sikt ska man investera i fonder med låg risk.

Roger