Starta bolag

När man startar ett bolag så kan man faktiskt göra det i flera olika former. Vi tänkte ta upp två olika former: aktie- och handelsbolag.

Aktiebolag

En vanlig form av bolag är aktiebolag som är ursprungligen en engelsk bolagsform. Företag som är aktiebolag har oftast AB i slutet av namnet. I ett aktiebolag är det aktieägarna som äger bolaget, men de behöver inte står till svars för bolagets kostnader eller skulder. Man kan ha obegränsat antal aktieägare och det är oftast aktieägaren som uppgör styrelsen. Man kan vara endast en aktieägare och sitta själv i styrelse, men detta måste då registreras som en styrelsesuppleant. Denne är oftast någon närstående till ägaren av bolaget. Suppleantens ansvar är att agera ifall bolaget påverkad negativt av någonting och även att stiga in och ta ansvar för bolaget när ägaren inte har möjlighet.

I ett aktiebolag behöver man också ett aktiekapital som ligger minst på 50 000 kronor. Många mindre företag kan lätt hamna i knipa om man börjar förbruka aktiekapitalet. Något som kan leda till att bolaget avvecklas redan efter man har förbrukat halva kapitalet.

Handelsbolag

Ett handelsbolag styrs av ägaren, de som styr och verkar i bolaget, till skillnad från aktiebolag där ägarna inte behöver vara verksamma eller anställda av bolaget. Hela bolaget vilar på ett avtal mellan ägarna där allting inom bolaget såsom, verksamhet, firmateckning och alla interna delar ska finnas med. Ett handelsbolag kräver ingen styrelse. Regelverket som styr handelsbolagen är mindre än aktiebolagen. De behöver heller inte skickas in årsredovisningar till Bolagsverket såvida de inte är över en viss storlek eller har åtminstone en juridisk person som delägare.

Skattereglerna för ett handelsbolag är i stort sett desamma som för de som driver egen firma. Det blir också möjligt att skjuta skatten framför sig genom periodiserings- och expansionsform, igen enligt samma regler som för enskild firma. Reglerna har dock inte sett samma förbättringar som för aktiebolag.

För att starta ett handelsbolag behöver man till skillnad inte något bestämt kapital. Men precis som en enskild firma är ägarna personligt ansvariga för alla skulder företaget drar på sig. Detta betyder att skulderna kan följa ägarna resten av livet om verksamheten kraschar. I ett aktiebolag däremot riskerar man i regel endast aktiekapitalet om företaget går i konkurs.

Roger